NMG Open DataS Programozási Verseny

Szabó László (DataS CEO) üdvözlô levele

Kedves Diákok! Kedves Tanárok és Szervezok! Barátaim! 12. osztályos koromban (1982-ben) amikor iskolai éveim folyamán egyetlen alkalommal ellógtam az óráról, a Nagy Mózes 302-es termébol, a szüleim soha nem tudták meg, az okostelefonom nem volt nálam, GPS jel alapján követni nem tudtak, barátaim a Facebook-on nem osztották meg…(tovább - katt ide! [PDF file])

Figyelem! Terveink szerint 2019-ben is LESZ NMG Open DataS programozási verseny! A verseny két kategóriában zajlik, az I. kategóriában a IX. és X. osztályos tanulók versenyeznek, a II. kategóriában a XI-XII. osztályosok. Két feladat lesz, a megyei informatikai olimpiász tananyaga érvényes (az I. kategóriában a X-es, a II-ban pedig a XII-es megyei olimpiászos tananyag). A verseny 10:00 órakor rövid megnyitóval kezdôdik, és a feladatok kiosztásától számítva 3 órát tart. Eredményhirdetés 16:00 órára várható. Minden kísérô tanár részt kell hogy vegyen a zsûrizésben. Code::Blocks-ban, C/C++ nyelven lehet dolgozni. Jelentkezés: Katt ide!


  • Kezdés: 2019. május 11, 10:00 óra
  • Szállás: Gábor Áron Líceum, Fabricilor u. 8 sz.


NMG az NMG... De mi az, hogy Open DataS?

Nagy örömmel köszöntök mindenkit, aki érdeklôdô szándékkal, figyelemmel olvassa e sorokat. Versenyünk DataS-NMG néven indult a '90-es évek második felében. Köszönet a DataS-nak, kiemelten Szabó László cégtulajdonosnak, akinek a segítsége azokban az években nagyon sokat jelentett nekünk. A felkészítô és kísérô tanárok között talán van még, aki emlékszik erre, mint ahogy remélem, sokan vannak-lesznek azok is, akik idén elôször szereztek tudomást e szép és jó programozási versenyrôl, amely 2010-tôl 2016-ig az NMG Open nevet viselte, 2017-tôl azonban ismét visszatér nagy szponzorunk, a DataS, ezért versenyünket idéntôl NMG Open DataS-nak nevezzük. Iskolánk,a Nagy Mózes Elméleti Líceum (más megnevezésben a Nagy Mózes Gimnázium), karöltve szponzorunkkal, évrôl-évre igyekszik megtenni mindent, hogy ez a verseny létrejöjjön, sikeresen megvalósuljon és minél több diáknak örömet szerezzen. Örömet minden résztvevônek, nem csak a nyerteseknek! Igaz, a nyertesek öröme is nagy lehet majd, mivel komoly díjalapra számíthatnak (3 díj mindkét kategóriában, plusz dícséret - diplomák). A DataS CEO-ja, Szabó László úr, iskolánk vezetôsége, Bejan András igazgató és Dr. Mocsáry Gondos Beáta igazgató helyettes, a Nagy Mózes Közmûvelôdési Egyesület, a matematika-informatika katedra munkaközössége, valamint az NMG Vezetôtanácsa mindent megtesznek azért, hogy megtarthassuk ezt a már hagyományosnak számító versenyt.

Az NMG Open DataS programozási versenyen Windows 10 oprendszerû PC-k, valamint a Code::Blocks IDE áll az ifjú programozó titánok rendelkezésére.

Open - ez arra utal, hogy versenyünk mindenki elôtt nyitott, lehet bátran jelentkezni, nincs más elôfeltétele a részvételnek, mint az, hogy egy hivatalosan mûködô iskola tanulója legyél, és a tanárod minél magasabb prioritással jelöljön, írjon fel a listára. Mivel a gépek száma véges, következik, hogy éppen mindenki azért nem juthat be, de iskolánként az elsô két feliratkozónak "tûzzel-vassal" helyet szorítunk! Aztán, ha maradtak még helyek, vesszük a harmadik helyezetteket, értéki sorrendben (az értéki sorrendben rendezett listát a felkészítô tanár e-mail-ben küldi el az istvan_budai@yahoo.com címre), és ha így is maradna még üres gép, az algoritmust a negyedik, ötödik, stb. helyezettekkel addig folytatjuk, amíg a helyek betelnek, vagy a jelentkezôk listájának végére érünk. Összesen 45 gép áll a versenyzôk rendelkezésére, két teremben.

Ha még így sem tudtam mindenkit meggyôzni, hogy ezen a versenyen érdemes résztvenni, mondok még egyet s mást. A feladatokat hagyományosan Szabó Zoltán, Szászrégen-i informatika tanár, Maros megyei tanfelügyelô alkotja. Eredeti, szép feladatok, nemhiába tagja a tanár úr az Országos Olimpiai Bizottságnak! Két feladat lesz, a kidolgozási idô 3 óra. Az egyik feladat hozzáférhetôbb, a másik kissé húzósabb szokott lenni, de mindkettô a Megyei Informatika Olimpiász szintjének megfelelô, vagy esetleg még el sem éri azt a szintet. A tananyag is a Megyeire kérteknek felel meg.

Ja, van egy kis "bökkenô": most a kilencedikesek szídni fognak, de ezzel együtt, a Nemes Tihamér verseny stílusában, a mi versenyünk is csupán két kategóriában zajlik... Az elsô kategóriában a IX-X-es tanulók versenyeznek, a második kategóriában pedig a XI-XII-esek (legalább a XII-esek ne szídjanak). Bátorításként mondom, hogy azért az elôzô években volt rá példa, hogy némelyik "haladó" kilencedikes rávert több tizedikesre, de elismerem, hogy sokat kell dolgozni az ilyen sikerért. Mégis, érdemes bekapcsolódni már IX-ben, mert aki így tesz, az következô évben tapasztalt versenyzôként állhat ismét ringbe...


Szállás biztosítva

Aki a jelentkezési ûrlapon kéri, annak szállást tudunk biztosítani bentlakásban. Részvételi díj a versenyen - nincs!

A javítás tesztelôprogrammal fog történni, akárcsak a megyei olimpiászon, a javítóbizottságnak minden kísérô tanár tagja lesz. Mindenkit szeretettel várunk! Aki hivatalos meghívót igényel, annak lepecsételt, aláírt, iktatott meghívót tudunk küldeni postán, csak írja meg iskolájának hivatalos postacímét egy, az istvan_budai@yahoo.com címre küldött email-ben. Sok sikert!

Budai István
szervezô tanár