Szülôk postája | Órarend | e-Napló | Naptár | Hírek | Dolgozat-dátumok | Közlemények | Termek | Linktár | Videók | Felkészítôk | Egyetemek |

Iskolánk, a Nagy Mózes Elméleti Líceum (Gimnázium), Kézdivásárhely és Felsôháromszék szellemi központja, amit 1680-ban alapított Nagy Mózes (történelem: katt ide). Modern elméleti középiskola, amely kitûnô lehetôségeket biztosít ma is a tanulni vágyó ifjaknak. Jelenleg közel 900 tanuló és oktató tölti be élettel és munkával "a vallás, honszeretet és tudomány e díszes csarnokát Isten dicsôségére és a nemzeti közmûvelôdés javára." Üdvözöljük kedves látogatóinkat! 
2015. április 7-10: "ISKOLA MÁSKÉNT" HÉT

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

Farsang 2015.

Vízkereszttol hamvazószerdáig áll a bál. És ha végefelé tart, akkor érdemes még jobban dínom-dánomra gondolnunk, mert farsangvasárnap és húshagyókedd után búsulhatják a fiatalok az el nem táncolt táncokat. Vígadni mentünk február 13-án és 14-én a Stadion kies hajlékába, hogy számbavegyük, az elmúlt napokban milyen rosszaságokon törték a fejüket az osztályközösségek, mit foztek ki egymás ugratására vagy okítására, leleplezésére? Milyen csalafintaságokra képesek a leányok a becsületes legények megleckéztetésére? És milyen haddelhadd rakoncátlanságok telnek ki a fiúkból a szép lelku hajadonaink felvidítására?...(tovább)

ECL angol nyelvverseny

(Fülöp Rita tanárnô beszámolója) 2014. októberében került sor az ECL nyelvversenyre, B2 szinten, angol nyelvbôl. A II. forduló után országos I. lett Bíró Anita XI.C. osztályos tanuló és II. helyezett Gancean Ioan-Maxim. Gratulálunk, további sok sikert kívánunk! Képek a díjátadásról: [kép 1] [kép 2]

Tantárgyverseny - 2014.

Oktatási intézményünkben a megyei tantárgyversenyek kínálta próbatételek nagy kihívást jelentenek. A versenyhelyzetek közül klasszikus, több évtizedes szervezési formában kerül tantárgyanként megszervezésre. Az írásbeli dolgozatok az iskolai tanulmányok egy emelt szintû, elmélyült tudását mérik. A megyei fordulót többnyire megelôzi egy helyi szakasz. Így lépcsôzetesen egyre szûkebb körben kerül sor az országos szakasz megszervezésére...(részletek)

Történelem

Nagy Mózes, iskolánk alapítója a XVII. század végén nagyon világosan látta, hogy az iskola telepítése szellemi erôt, biztonságot és megmaradást jelent. A jezsuiták, akik Nagy Mózes elgondolását támogatták, Guardini Bonaventura páter magisztert bízták meg azzal, hogy Nagy Mózesnek segítsen. 1680-ban egy, Esztelnek templomától keletre esô területen szerény iskolaépület lát napvilágot a Porondi András pixidáriustól kapott telken...(tovább)

Mozgóképek (YouTube videók)

Iskolánk története - Forgatókönyv:
 Dr. Mocsáry G. Beáta aligazgatónô
 Narrátor: Nagy Tamás tanár.
 Készítették: Bíró Dániel, Rancz Zsolt
 és Gáspár Szilárd tanulók (2010)
Élô iskolamúzeum (330 év iskola)

2013. IV. 1-4: Iskola másként
2013.IV. 5: 333 éves iskolánk ünnepe
Maturandus 2013 - Az elöadást rendezte:
 Dr. Rancz Teréz tanárnô.
 Közremûködtek: Nagy-Babos Tamás
 és Pakó László tanárok (zene)
OlvasóKlub - díjazottak!
Az e-Napló használata
Kérdezd a Pszichológust!
Ajánlott oldalak
Programozási verseny!
Próbavizsga eredmények

  

Liceul Teoretic "Nagy Mózes"

Scoala noastră, numită azi Liceul Teoretic "Nagy Mózes" este cea mai veche institutie de învătământ din judetul Covasna. A fost înfiintată de preotul Nagy Mózes în anul 1680 în satul său natal, Estelnic, care este asezat la 15 km distantă de orasul Târgu-Secuiesc. În anul 1696 scoala a fost mutată în Kanta, pe atunci sat independent in vecinătatea imediată a Târgului Secuiesc, azi cartier al orasului... [detalii]

About "Nagy Mózes" High School

Located in central Romania, on the western side of the Carpathian mountains in a municipality called Targu Secuiesc (in Hungarian: Kézdivásárhely), "Nagy Mózes", our "Gymnasium", was founded in 1680. The current school buildings, shown below, were constructed between 1905-1906. The school accepts pupils from nursery school through the 12th grade. [read more...]

Watch video: School History
For English turn Captions on!


View Larger Map

"Nagy Mózes" High School - Founded in 1680
Official Website © All rights reserved.