Szülôk postája | Órarend | e-Napló | Hírek | Közlemények | Videók | Egyetemek | NMG 335. | Scratch | Belépés |

Iskolánk, a Nagy Mózes Elméleti Líceum (Gimnázium), Kézdivásárhely és Felsôháromszék szellemi központja, amit 1680-ban alapított Nagy Mózes (történelem: katt ide). Modern elméleti középiskola, amely kitûnô lehetôségeket biztosít ma is a tanulni vágyó ifjaknak. Jelenleg közel 900 tanuló és oktató tölti be élettel és munkával "a vallás, honszeretet és tudomány e díszes csarnokát Isten dicsôségére és a nemzeti közmûvelôdés javára." Üdvözöljük kedves látogatóinkat!


Felvételi V. osztályba - Tudnivalók KATT IDE!

Iskolánk ötödik osztályaiba felvételi vizsgát szervezünk. Az eljárással kapcsolatos tudnivalók, valamint egy-egy mintafeladat angolból, matematikából és rajzból - megtekinthetôek itt.

Maturandus 2016.

Ünnepségünk egy nagy múltra visszatekintô hagyomány folytatása és megôrzése, nagymúltú iskolánkhoz híven. Régen a nagykorúsítást valétálásnak nevezték. „Valete!” – kiáltották a végzôsök a kisebbeknek, ami annyit tesz: éljetek boldogul. Ez után a kisebbek egy fáklyásfelvonulás keretében a város határáig kísérték a végzôsöket és ott szimbolikusan "fenékbe billentették" ôket, ezzel jelezve, hogy nincs már itt a helyük, ideje új utakra indulni. November 18-án a XI. osztályos diákok egy zenés irodalmi mûsorral fejezték ki tiszteletünket és szeretetünket. Mûsorukban „azokért élj, akik küldtek” szavakkal szólítottak meg. A gyermekek kacagásával és repülô papírsárkánnyal varázsolták vissza gyerekkorotokat, hogy útra indítsák fapados vonaton a tudatos teremtô mozdulatba. Így bejárták a fények, évek, sóvárgás, szerelem és fogyhatatlan életetek mindenségét. Az irodalmi szövegeket Hervay Gizella verseibôl állították össze. Gazdag zenei kínálatukban Rúzsa Magdi, Cseh Tamás, Presser Gábor, Kistehén és Quimby számokat dolgoztak fel. A keringô és néptánc érzelemgazdag lépéseivel hívták egy egy órás utazásra. A mûsort irányították: Nagy-Babos Tamás és Deák Ferenc magyartanár, Pakó László zenetanár, Ördög Enikô és Fákó Alpár tánctanár. (képes beszámoló)

Élménybeszámoló a gólyahétrôl

Kelemen Betty, 9. A.: "Felmérést végeztem az osztályban, hogy kinek hogyan telt a gólyahét, illetve a gólyabál és milyen élmények maradtak meg leginkább errôl az egész hétrôl. Mindenki elmondta, hogy nekik mi tetszett leginkább, és milyennek érezték magukat ezen a héten. Mindenki számára mást jelentett ez a hét, de leginkább az volt a lényeges, hogy az osztályunk beavatást szerezzen a Nagy Mózes Elméleti Líceumba. Ahogy a gólyahéten is látható volt, az osztályok harcoltak azért, hogy nyerjenek. Az összes feladatban mindenki kitett magáért, hogy az osztály minél jobb eredményt érjen el..." - részletek: itt!

Osztálykirándulás-dokumentumok

| Ûrlap | Tájékoztató | Szabályzat |

Osztályfônöki dokumentumok

| Tájékoztató | Portfolió | Cons.Clas.0-8 | Cons.Clas.9-12 | Sz.ért.PV | Sz.ért.témák |

Történelem

Nagy Mózes, iskolánk alapítója a XVII. század végén nagyon világosan látta, hogy az iskola telepítése szellemi erôt, biztonságot és megmaradást jelent. A jezsuiták, akik Nagy Mózes elgondolását támogatták, Guardini Bonaventura páter magisztert bízták meg azzal, hogy Nagy Mózesnek segítsen. 1680-ban egy, Esztelnek templomától keletre esô területen szerény iskolaépület lát napvilágot a Porondi András pixidáriustól kapott telken. Ide járt aztán mintegy 50 diák grammatikát és retorikát tanulni. 1682-ben már 4 világi oktató: csíkcsomortáni Csomortányi Imre, altorjai nemes Szabó Mihály, Litterati Tamás és Kovács Miklós tanított az iskolában. 1692-ben 116 tanítványa van a scholának, akik közül 9 szeminarista, a többi pedig otthonról jár iskolába...(tovább)

ISKOLA MÁSKÉNT - 2016. november 14-18. heti órarend: KATT IDE!

*** A 2017. évi kicsengetés várható idôpontja: 2017. május 26. ***

Mozgóképek (YouTube videók)

Iskolánk története - Forgatókönyv:
 Dr. Mocsáry G. Beáta aligazgatónô
 Narrátor: Nagy Tamás tanár.
 Készítették: Bíró Dániel, Rancz Zsolt
 és Gáspár Szilárd tanulók (2010)
Élô iskolamúzeum (330 év iskola)

2013. IV. 1-4: Iskola másként
2013.IV. 5: 333 éves iskolánk ünnepe
Maturandus 2013 - Az elöadást rendezte:
 Dr. Rancz Teréz tanárnô.
 Közremûködtek: Nagy-Babos Tamás
 és Pakó László tanárok (zene)
Osztályaink 2016-ban
Az e-Napló használata
TUDEK 2016. Archívum
Kérdezd a Pszichológust!
Tanárok fogadóórái
Fontos webhelyek
Iskolánk alkalmazottai
Félévi dolgozatok idôpontjai
LNI

Liceul Teoretic "Nagy Mózes"

Scoala noastră, numită azi Liceul Teoretic "Nagy Mózes" este cea mai veche institutie de învătământ din judetul Covasna. A fost înfiintată de preotul Nagy Mózes în anul 1680 în satul său natal, Estelnic, care este asezat la 15 km distantă de orasul Târgu-Secuiesc. În anul 1696 scoala a fost mutată în Kanta, pe atunci sat independent in vecinătatea imediată a Târgului Secuiesc, azi cartier al orasului... [detalii]

About "Nagy Mózes" High School

Located in central Romania, on the western side of the Carpathian mountains in a municipality called Targu Secuiesc (in Hungarian: Kézdivásárhely), "Nagy Mózes", our "Gymnasium", was founded in 1680. The current school buildings, shown below, were constructed between 1905-1906. The school accepts pupils from nursery school through the 12th grade. [read more...]

Watch video: School History
For English turn Captions on!


View Larger Map

"Nagy Mózes" High School - Founded in 1680
Official Website © All rights reserved.