Szülôk postája | Órarend | e-Napló | Alkalmazottak | Hírek | Olvasóklub | Videók | TUDEK | NMG 335. | Történelem | Belépés |

Iskolánk, a Nagy Mózes Elméleti Líceum (Gimnázium), Kézdivásárhely és Felsôháromszék szellemi központja, amit 1680-ban alapított Nagy Mózes (történelem: katt ide). Modern elméleti középiskola, amely kitűnô lehetôségeket biztosít ma is a tanulni vágyó ifjaknak. Jelenleg közel 900 tanuló és oktató tölti be élettel és munkával "a vallás, honszeretet és tudomány e díszes csarnokát Isten dicsôségére és a nemzeti közművelôdés javára." Üdvözöljük kedves látogatóinkat! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hivatalos dokumentumok gyakran PDF formátumban kerülnek közlésre, ezek mobil eszközökön automatikusan letöltôdnek minden rákattintáskor, megtekintésükhöz pedig megfelelô alkalmazásra (PDF Reader) lesz szükség.

Érettségi tájékoztató

Fontos tudnivalókat közölt az igazgatóság az Érettségi 2018 vizsgafolyamat elsô részére, a Kompetencia vizsgákra vonatkozóan. Kérjük az érintetteket, figyeljék rendszeresen a START menü a Közlemények alpontját (katt ide!)

PISA felmérés iskolánkban

Kovászna megyébôl egyetlenként, iskolánkat beválogatták egy nemzetközi felmérésbe, a PISA 2018 programba. Ennek célja egyetemes mércével mérni az európai iskolákat és errôl hiteles visszajelzést adni. Célcsoport: IX-X. osztályos diákok a Nagy Mózes Elméleti Líceumból. A felmérésre intézményünkben március 16-án került sor. Gyakorlatok, példafeladatok: katt ide (PDF).

Fontos információk

|Elôkészítô osztály | 5. oszt. Felvételi - Minta-tételek: ANGOL és MATEMATIKA | Próbavizsgák (Simulãri) |

PORTFÓLIÓK: Módszertani Bizottság (Comisia Metodica) | Osztályfônökök | Oktatók |

FÉLÉVI DOLGOZATOK / DATA TEZELOR: Idôpont bejegyzése / Introducere data | Megtekintés / Vizualizare (5 min.) |


Fogadóórák

Az új iskolai évtôl kezdve a szülôk minden hónapban egyszer, a kitûzött napon, délután 15:30-tól 16:30-ig megkereshetik iskolánk tanárait, akik ebben az idôintervallumban állnak a kedves szülôk rendelkezésére. Minden tanár jelen lesz, tehát ha több tantárgy esetén is felmerülnek kérdések, a szülôk találkozhatnak az összes kérdéses tantárgy oktatójával, valamint - szükség esetén - az igazgatóval, igazgató helyettessel is. Mellékelve láthatják a kitûzött napokat.

 

Letöltés >> Kirándulás ûrlap | Tájékozt. | Szabályz. Osztályfônöki >> Szabályzat | Cons.Clas.0-8 | Cons.Clas.9-12 | Sz.ért.PV | Sz.ért.témák

Statul de functii al Liceului Teoretic "Nagy Mózes" din Targu Secuiesc - Iskolánk állásai (PDF)

Köszönjük támogatóink segítségét! Katt ide. Multumiri sponsorilor nostri! Click aici.

"Nagy Mózes" High School - Founded in 1680
Official Website © All rights reserved.