Szülôk postája | Órarend | e-Napló | Alkalmazottak | Hírek | Olvasóklub | Videók | TUDEK | NMG 335. | Történelem | Belépés |

Iskolánk, a Nagy Mózes Elméleti Líceum (Gimnázium), Kézdivásárhely és Felsôháromszék szellemi központja, amit 1680-ban alapított Nagy Mózes (történelem: katt ide). Modern elméleti középiskola, amely kitűnô lehetôségeket biztosít ma is a tanulni vágyó ifjaknak. Jelenleg közel 900 tanuló és oktató tölti be élettel és munkával "a vallás, honszeretet és tudomány e díszes csarnokát Isten dicsôségére és a nemzeti közművelôdés javára." Üdvözöljük kedves látogatóinkat! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hivatalos dokumentumok gyakran PDF formátumban kerülnek közlésre, ezek megtekintéséhez megfelelô alkalmazásra lesz szükség.

Mákvirág-díj

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége minden évben meghírdeti a Mákvirág-pályázatot, amelyre versenyeredményekkel rendelkezô, különbözô kulturális, sport, önkéntes tevékenységeken résztvevô diákok pályázhatnak. A sikeresen pályázókat egy októberi hétvégén Szovátára, a Teleki Oktatási Központba hívták meg a szervezôk, ahol ünnepélyes keretek között tartották meg a díjkiosztót. Idén iskolánk két tanulója nyerte el a Mákvirág-díjat: Czira Borbála, X.A osztályos tanuló, aki bronz fokozattal tért haza, valamint Dáni Eszter, XII.A osztályos diákunk, aki arany fokozatú Mákvirág-díjat kapott. [részletek]

Fogadóórák

Az új iskolai évtôl kezdve a szülôk minden hónap végén, a kitûzött napon, délután 15:30-tól 16:30-ig megkereshetik iskolánk tanárait, akik ebben az idôintervallumban állnak a kedves szülôk rendelkezésére. Minden tanár jelen lesz, tehát ha több tantárgy esetén is felmerülnek kérdések, a szülôk találkozhatnak az összes kérdéses tantárgy oktatójával, valamint - szükség esetén - az igazgatóval, igazgató helyettessel is. A hónaponkénti beosztás megtekinthetô itt (katt ide).

 

Letöltés >> Kirándulás ûrlap | Tájékozt. | Szabályz. Osztályfônöki >> Tájékozt. | Portfolió | Cons.Clas.0-8 | Cons.Clas.9-12 | Sz.ért.PV | Sz.ért.témák

Statul de functii al Liceului Teoretic "Nagy Mózes" din Targu Secuiesc - Iskolánk állásai (PDF)

Köszönjük támogatóink segítségét! Katt ide. Multumiri sponsorilor nostri! Click aici.

"Nagy Mózes" High School - Founded in 1680
Official Website © All rights reserved.