Szülôk postája | Órarend | Alkalmazottak | Hírek | Olvasóklub | Videók | TUDEK | NMG 335. | Történelem | Belépés |

Iskolánk, a Nagy Mózes Elméleti Líceum (Gimnázium), Kézdivásárhely és Felsôháromszék szellemi központja, amit 1680-ban alapított Nagy Mózes (történelem: katt ide). Modern elméleti középiskola, amely kitűnô lehetôségeket biztosít ma is a tanulni vágyó ifjaknak. Jelenleg közel 900 tanuló és oktató tölti be élettel és munkával "a vallás, honszeretet és tudomány e díszes csarnokát Isten dicsôségére és a nemzeti közművelôdés javára." Üdvözöljük kedves látogatóinkat! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hivatalos dokumentumok gyakran PDF formátumban kerülnek közlésre, ezek mobil eszközökön automatikusan letöltôdnek minden rákattintáskor, megtekintésükhöz pedig megfelelô alkalmazásra (PDF Reader) lesz szükség.

Megjöttek az ECDL diplomák!!! Átvehetôk munkanapokon délelôtt 9 és 14 óra között a könyvelôségen. Ár: 9 RON.

Érettségi 2019 - Hírdetô (PDF)

Adomány

2019. február 26-án, Székelyudvarhelyen, életének 92. évében elhunyt Ft. Msgr. Hajdú Gyula pápai prelátus, kanonok, nyugalmazott rektor. Petôfalván született 1927. július 7-én. A középiskolát Kézdivásárhelyen, teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Fôiskolán végezte, amelynek késôbb rektora lett. 1997-ben esperes, 1984-ben kanonok, 1986 óta pápai prelátus. Papi jelmondata: „Isten kegyelmébôl vagyok az, ami vagyok”. Igen jelentôs pénzadományt hagyott iskolánkra, amit 2019. március 11-én, a Nagy Mózes Közmûvelôdési Egyesület nevében, az iskola támogatására tisztelettel átvettünk. Köszönjük hálásan! Életérôl, munkásságáról egykori tanítványa, Mészáros Ágoston, iskolánk tanára emlékezik: katt ide.

ELÔKÉSZÍTÔ OSZTÁLY

BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ - katt ide!

Elôrehozott egyetemi felvételi lehetôség

Idén is megszervezik a Babes–Bolyai Tudományegyetem egyes karai (Matematika és informatika, Fizika, Kémia és vegyészmérnöki, Biológia, ökológia és természetvédelem, Közgazdaság, Környezetvédelem, Filozófia és más szakok) azokat a tantárgyversenyeket, amelyek helyettesíthetik a 2019–2020-as egyetemi tanévre meghirdetett felvételi vizsgát. A tantárgyversenyen jó eredményt elért diákok felvételt nyerhetnek a BBTE-re, amennyiben megszerzik az érettségi oklevelet. A legjobb eredményeket elérôk az elsô év elsô félévében tanulmányi ösztöndíjat, és igény esetén bentlakási szálláshelyet is kaphatnak. Katt ide a teljes PDF dokumentum letöltéséhez. Felkészítôket is tartanak - lásd a dokumentumban!

Maturandus 2018

[2018. november 23, 17:00 óra] A XI. szervezô évfolyam szeretettel köszöntött minden kedves jelenlevôt a végzôs diáktársaik nagykorúsítási ünnepén. Nagy várakozás, feszült készülôdés elôzte meg az estét. Éreztük, hogy ez a nap más, mint a többi. Az idô megajándékozott a szeret varázserejével, elcsitultak a próbatételek küzdôterei. Az ünnep kiemelt a megszokott iskolai hétköznapokból, és a várakozás sok karátos aranyával ragyogta be mindannyiunk életét... (olvasd tovább - katt ide!)

Gyöngyösi kirándulás

Opra-Bódi Johanna (IX. C) elsô alkalommal látogatott testvériskolánkba. Amint élménybeszámolójában írja, a hosszú utazás után egy nagyon kedves lánnyal ismerkedett meg. A másnapi kirándulás Hollókôn interaktív múzeumpedagógiai foglalkozással tette emlékezetessé egy palóc falu kulturális örökségét. Budapesten a Sziklakórház titkait fedezték fel, és egy felejthetetlen táncelôadást néztek meg. A rengeteg vidám perc, baráti szeretet emlékezetessé tette az ott töltött idôt. Mojzi Hunor (IX. C) élménybeszámolójához - katt ide! Köszönjük a kedves vendégfogadást!

Szüreti bál

Marthi Alpár, XI. D: Az idén iskolánkba érkezô Hajlák Attila-István tisztelendô úr és a teológia osztály tanárai elsô alkalommal szervezték meg katolikus osztályok számára a szüreti bált. A rendezvény elsôsorban azon diákok számára hagyta nyitva kapuit, akik a katolikus osztályban folytatják tanulmányaikat, ezzel lehetoséget adva az évfolyamon tanuló diáktársak számára, hogy megismerjék egymást és közösen bulizzanak tanáraikkal. A rendezvényen az osztályok a kidolgozott osztályhimnuszok mellett az agapé asztalára is vittek az idén szüretelt szôlôbôl, a lányok finom süteményeikkel kedveskedtek. A katolikus osztályok diákjainak véleménye szerint élmény volt a bál és a tanárokkal együtt való buli... (további részletekért katt ide!)

Fogadóóra

A 2017/2018-as iskolai évtôl kezdve a szülôk minden hónap utolsó csütörtökén, délután 15:30-tól 16:30-ig megkereshetik iskolánk tanárait, akik ebben az idôintervallumban állnak a kedves szülôk rendelkezésére. Minden tanár jelen lesz, tehát ha több tantárgy esetén is felmerülnek kérdések, a szülôk találkozhatnak az összes tantárgy oktatójával, az igazgatóval vagy az igazgató helyettessel.

Ingázók figyelmébe

Felhívjuk a IX-XII. (líceumi) osztályok ingázó tanulóinak figyelmét, hogy a bérletek leadásának határideje a titkárságon MINDEN HÓNAP 5. napja! Kérjük az érdekelt diákokat, tartsák be a határidôt. Köszönjük.GYORSMENÜ

A 2018/2019-es tanév szerkezete
Portfólió: [Met.] [O.F.] [Tan.]
Félévi dolgozatok
Szülôi igazolás (PDF)
Helyettesítési kérvény (PDF)
Versenyzôk igazolása (PDF)

 

Letöltések >> Kirándulás űrlap | Tájékozt. | Szabályz. Osztályfônöki >> Szabályzat | Cons.Clas.0-8 | Cons.Clas.9-12 | Sz.ért.PV | Sz.ért.témák

Köszönjük támogatóink segítségét! | Multumiri sponsorilor nostri! | Statul de functii al scolii - Iskolánk állásai (PDF) | GDPR

"Nagy Mózes" High School - Founded in 1680
Official Website © All rights reserved.