Szülôk postája | Órarend | e-Napló | Alkalmazottak | Hírek | Olvasóklub | Videók | TUDEK | NMG 335. | Történelem | Belépés |

Iskolánk, a Nagy Mózes Elméleti Líceum (Gimnázium), Kézdivásárhely és Felsôháromszék szellemi központja, amit 1680-ban alapított Nagy Mózes (történelem: katt ide). Modern elméleti középiskola, amely kitűnô lehetôségeket biztosít ma is a tanulni vágyó ifjaknak. Jelenleg közel 900 tanuló és oktató tölti be élettel és munkával "a vallás, honszeretet és tudomány e díszes csarnokát Isten dicsôségére és a nemzeti közművelôdés javára." Üdvözöljük kedves látogatóinkat! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hivatalos dokumentumok gyakran PDF formátumban kerülnek közlésre, ezek mobil eszközökön automatikusan letöltôdnek minden rákattintáskor, megtekintésükhöz pedig megfelelô alkalmazásra (PDF Reader) lesz szükség.

Letölthetô PDF formadokumentumok

|Szülôi igazolás| Tanári helyettesítési kérvény | Versenyzôk hiányzásának igazolása |

Note In Catalog - okostelefonra!

Megjelent az e-Napló smartphone-alkalmazás (applikáció), szülôknek "pentru parinti", tanároknak "pentru profesori" névvel, Androidra és iOS-re is. Letöltés és telepítés után az Open gombot érintjük, majd beírjuk az iskola adatbázisának nevét az Institutia feliratú sorba: nagymzcv, majd a következô oldalon megadjuk fiókadatainkat, amelyeket asztali gépek vagy laptopok esetén használtunk, eddig is. A mobílalkalmazás használata helyenként még egyszerûbb, mint a webes változaté. Érdemes kipróbálni!

Nyilas Misi Tehetségtámogató ösztöndíj-pályázat

Szülôk és diákok figyelmébe: a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíj-pályázatának határidejét meghosszabbították. A pályázatot ösztöndíj-támogatás céljából a 2017/2018-as tanévben magyar nyelvû oktatásban részt vevô, 6–10. évfolyamon tanuló, kiemelkedô tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetû diák szülôje/gyámja, mint magánszemély nyújthatja be 2018. augusztus 31-ig. A részletekért érdeklôdjenek az iskola igazgatóságán.


A 2018/2019-es tanév szerkezete: katt ide!


MAPPA: Módszertani Bizottság | Osztályfônökök | Oktatók anyagai | Félévi dolgozatok

LEGJOBB TANULÓK OSZTÁLYONKÉNT : Megtekintés - katt ide!

Fogadóóra

A 2017/2018-as iskolai évtôl kezdve a szülôk minden hónapban egyszer, a kitûzött napon, délután 15:30-tól 16:30-ig megkereshetik iskolánk tanárait, akik ebben az idôintervallumban állnak a kedves szülôk rendelkezésére. Minden tanár jelen lesz, tehát ha több tantárgy esetén is felmerülnek kérdések, a szülôk találkozhatnak az összes kérdéses tantárgy oktatójával, valamint - szükség esetén - az igazgatóval, igazgató helyettessel is. A következô iskolai évre vonatkozó dátumokat szeptemberben, isolakezdéskor tesszük közzé. 

Letöltések >> Kirándulás ûrlap | Tájékozt. | Szabályz. Osztályfônöki >> Szabályzat | Cons.Clas.0-8 | Cons.Clas.9-12 | Sz.ért.PV | Sz.ért.témák

Köszönjük támogatóink segítségét! | Multumiri sponsorilor nostri! | Statul de functii al scolii - Iskolánk állásai (PDF)

"Nagy Mózes" High School - Founded in 1680
Official Website © All rights reserved.