Szülôk postája | Órarend | Alkalmazottak | Hírek | Olvasóklub | Videók | TUDEK | NMG 335. | Történelem | Belépés |

Iskolánk, a Nagy Mózes Elméleti Líceum (Gimnázium), Kézdivásárhely és Felsôháromszék szellemi központja, amit 1680-ban alapított Nagy Mózes (történelem: katt ide). Modern elméleti középiskola, amely kitűnô lehetôségeket biztosít ma is a tanulni vágyó ifjaknak. Jelenleg közel 900 tanuló és oktató tölti be élettel és munkával "a vallás, honszeretet és tudomány e díszes csarnokát Isten dicsôségére és a nemzeti közművelôdés javára." Üdvözöljük kedves látogatóinkat! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hivatalos dokumentumok gyakran PDF formátumban kerülnek közlésre, ezek mobil eszközökön automatikusan letöltôdnek minden rákattintáskor, megtekintésükhöz pedig megfelelô alkalmazásra (PDF Reader) lesz szükség.

Szüreti bál

Marthi Alpár, XI. D: Az idén iskolánkba érkezô Hajlák Attila-István tisztelendô úr és a teológia osztály tanárai elsô alkalommal szervezték meg katolikus osztályok számára a szüreti bált. A rendezvény elsôsorban azon diákok számára hagyta nyitva kapuit, akik a katolikus osztályban folytatják tanulmányaikat, ezzel lehetoséget adva az évfolyamon tanuló diáktársak számára, hogy megismerjék egymást és közösen bulizzanak tanáraikkal. A rendezvényen az osztályok a kidolgozott osztályhimnuszok mellett az agapé asztalára is vittek az idén szüretelt szôlôbôl, a lányok finom süteményeikkel kedveskedtek. A katolikus osztályok diákjainak véleménye szerint élmény volt a bál és a tanárokkal együtt való buli... (további részletekért katt ide!)

'56-os tábor Kiskunmajsán

Zsigmond Andrea, XII. D: Idén is nagy örömmel töltött el, hogy részt vehettem - iskolánk teológia tagozatának diákjaként - a Magyarországi, Kiskunmajsán szervezett történelmi jellegû táborban. Ennek a tábornak a célja ismertetni az 1956-os forradalom eseményeit a fiatalokkal. Sorra kerültek még más jellegû témák is, például: a média hatalma illetve befolyásoló képessége stb. Ezekkel a témákkal kapcsolatban rengeteg új dolgot tanultunk híres elôadóktol, vezérigazgatóktól. Az egyik legszebb része a tábornak a különbözô országokból jövô magyar fiatalok megismerése és új barátságok kialakítása. A tábor nem csak az elôadásokból állt, illetve nem csak tanulásról szólt: a szervezôk érdekes kirándulásokat és kreatív programokat szerveztek...(katt ide!)

Olvassa rendszeresen hírfolyamunkat! Köszönjük.

Letölthetô PDF formadokumentumok

|Szülôi igazolás| Tanári helyettesítési kérvény | Versenyzôk hiányzásának igazolása |

A 2018/2019-es tanév szerkezete - megtekintés

Petíció román nyelv oktatásáért elemi tagozaton: ALÁÍROM - katt ide!

MAPPA: Módszertani Bizottság | Osztályfônökök | Oktatók anyagai | Félévi dolgozatok

LEGJOBB TANULÓK OSZTÁLYONKÉNT : Megtekintés - katt ide!

Fogadóóra

A 2017/2018-as iskolai évtôl kezdve a szülôk minden hónap utolsó csütörtökén, délután 15:30-tól 16:30-ig megkereshetik iskolánk tanárait, akik ebben az idôintervallumban állnak a kedves szülôk rendelkezésére. Minden tanár jelen lesz, tehát ha több tantárgy esetén is felmerülnek kérdések, a szülôk találkozhatnak az összes kérdéses tantárgy oktatójával, valamint - szükség esetén - az igazgatóval, igazgató helyettessel is.


 

Letöltések >> Kirándulás űrlap | Tájékozt. | Szabályz. Osztályfônöki >> Szabályzat | Cons.Clas.0-8 | Cons.Clas.9-12 | Sz.ért.PV | Sz.ért.témák

Köszönjük támogatóink segítségét! | Multumiri sponsorilor nostri! | Statul de functii al scolii - Iskolánk állásai (PDF)

"Nagy Mózes" High School - Founded in 1680
Official Website © All rights reserved.