Szülôk postája | Órarend | NMKE kezdôlap | NMG fôoldal |

Aktuális pályázati lehetôségek

 1. Nagy Mózes Díj tanulmányi eredményekért, iskolán kívüli tevékenységekért, tudományos (reál vagy humán területen), kulturális, sport eredményekért. Az elbíráló bizottság Summa Cum Laude fokozat odaítélésérôl dönthet, rendkívüli esetben (feltétele: két vagy több, országos szintû versenyen, olimpiászon elért helyezés reál területrôl - I, II, III, dícséret, arany, ezüst, bronz érem - ÉS két vagy több, országos szintû versenyen, olimpiászon elért helyezés - I, II, III, dícséret, arany, ezüst, bronz érem - humán területrôl IS). Pályázhatnak VIII. osztályos és XII. osztályos tanulók, minden év május 15-tôl, az évzáró elôtt 10 munkanappal.
  A pályázatban le kell írni az V-VIII. illetve IX-XII. osztályokban kifejtett tevékenységet, elért eredményeket:

  • nemzetközi, országos és megyei olimpiászokon ("olimpiada") - a Tanügyminisztérium szervezésében
  • nemzetközi, országos és megyei versenyeken ("concurs") - a Tanügyminisztérium szervezésében
  • a kulturális, a sport- vagy tudományos rendezvényeken, más jellegû versenyeken:

   1. nemzetközi szinten (legalább 3 ország részvétele, melyek közül legalább egy nem kárpát-medencei)
   2. Kárpát-medence szinten
   3. regionális szinten (legalább 5 megye részvétele)
   4. megyeközi szinten (legalább 2 megye részvétele)
   5. megyei szinten (Sepsi-, Kézdi-, Orbaiszék és Erdôvidék iskoláinak részvétele)
   6. körzeti szinten (legalább 6 iskola részvétele)
   7. kiállításokon, kulturális, sport- vagy tudományos rendezvényeken
   8. különbözô tantárgyak területén vagy más területeken elért kiváló minôsítések, városi vagy iskolai szinten
   9. tanulmányi általános (média) a ciklus tanéveiben
   10. más, az elôzôekben fel nem sorolt tevékenységekben
  Mindezekrôl igazoló iratok, vagy ezek hiányában a szaktanárok, edzôk, felnôttkorú irányítók beszámolója szükséges.
  Az elbíráláson a felsorolás sorrendjében érnek pontot az eredmények, a legtöbb ponttól a legkevesebbig.
  Kizáró követelmény: 10-es magaviseleti átlag!
 2. Versenyekre való utazási költségek fedezete, részben vagy egészben - a direktórium ezekrôl egyenként hoz döntést.
 3. Az ISA diáklap kiadásának támogatása.
 4. Az Diákszövetség rendezvényeinek támogatása.
 5. Iskolai Emlékkönyvek kiadásának támogatása.
 6. Évfordulók (320, 325, 330, 333, 335 és a továbbiak) támogatása.
 7. Koszorúzás támogatása - hagyományos rendezvényeken.

"Nagy Mózes" High School - Founded in 1680
Official Website © All rights reserved.