Megboldogult  Ft. Hajdú Gyulát, mint a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola rektorát ismeretem meg. 1987-ben, a legnehezebb időszakban kapta ezt a nagy felelősséggel járó kinevezést, majd több mint 10 évig vezette az intézményt. Amikor ennek teljesitéséhez fogott, akkor ez az államhatalom részéről a legszigorúbb ellenőrzés időszaka volt: például korlátozták a teológus hallgatók létszámát is.

Feladata az volt, hogy ilyen körülmények között találja meg az intézet számára a modus vivendit és minden megszorítás ellenére működni tudjon a Főiskola. A problémákat nagyszerűen oldotta meg! A numerus calusus előírását székely furfanggal érvénytelenítette: kiválasztott az alacsonyabb évfolyamokról néhány jóképességű diákot és magasabb évfolyamokra helyezte. Így lehetőség nyílt, hogy helyüket újabb hallgatók felvételével pótolhassa, és így a tanulói létszám növekedhetett.

Emberként egyszerűségre törekedett, nyitottság és derű áradt belőle. Kereste és meg is találta mindig, mindenben az egyensúlyt, mert diákjai javát tartotta szem előtt.

Szívesen vendégül látta diákjait és részletesen elbeszélgetett velük problémáikról és segített azok megoldásában. Büszkén emlegette háromszéki származását és sokat kérdezte az idevalósiakat az otthoniakról, a közös ismerősök iránt tudakozódott.

Liturgikát és latint tanított, és mindkét tárgyat nagy odaadással és következetességgel oktatta. Jó szívéről árulkodott, hogy ünnepek alkalmával sokszor ajándékozta meg a teológusokat, és ajándékait mindig kellemes meglepetést szerezve, tudta nyújtani.

Áldott emléke előtt hálatelt szívvel hajtunk fejet! Nyugodjon békében a feltámadásig, Lux Perpetua luceat suo animo!

Mészáros Ágoston

tanár, Nagy Mózes Elméleti Líceum

Kézdivásárhely, 2019. március 12.