Gocz Rita Előkészítő osztály
0 Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  anyanyelv és komm. román nyelv és komm. zene és mozgás anyanyelv és komm. román nyelv és komm.
2.  román nyelv és komm. matematika és környezetism. matematika és környezetism. matematika és környezetism. matematika és környezetism.
3.  torna Csut   anyanyelv és komm. anyanyelv és komm. személyiség fejlesztés torna Csut  
4.  katv MiTu      személyiség fejlesztés angol PaZs   vizuális művészetek és gyakorlati ism. anyanyelv és komm.
5.    zene és mozgás   vizuális művészetek és gyakorlati ism. refv RuMa
Farkas Hajnal
1 Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  torna Csut   román nyelv és komm. matematika és természettud. katv MiTu      román nyelv és komm.
2.  román nyelv és komm. anyanyelv és komm. román nyelv és komm. matematika és természettud. torna Csut  
3.  anyanyelv és komm. anyanyelv és komm. anyanyelv és komm. angol FeEv      anyanyelv és komm.
4.  írás ábrázolás és kézimunka írás anyanyelv és komm. matematika és természettud.
5.  zene és mozgás ábrázolás és kézimunka zene és mozgás személyiség fejlesztés refv RuMa
Kisgyörgy Katalin
2 Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  matematika és környezetismeret román nyelven folytatott kommunikáció matematika és környezetismeret matematika és környezetismeret román nyelven folytatott kommunikáció
2.  torna Csut   matematika és környezetismeret román nyelven folytatott kommunikáció román nyelven folytatott kommunikáció matematika és környezetismeret
3.  magyar anyanyelvi kommunikáció magyar anyanyelvi kommunikáció magyar anyanyelvi kommunikáció magyar anyanyelvi kommunikáció magyar anyanyelvi kommunikáció
4.  angol FeEv      magyar anyanyelvi kommunikáció vizuális művészetek és gyakorlati ismeretek zene és mozgás torna Csut  
5.  katv MiTu      zene és mozgás vizuális művészetek és gyakorlati ismeretek személyiség fejlesztés refv RuMa    
Ördög Mária
3 Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  román magyar román matematika torna Csut  
2.  magyar román matematika román matematika
3.  matematika környezetism. angol FeEv      magyar magyar
4.  vizuális nevelés angol FeEv      polgári nevelés zene magyar
5.  torna Csut   játék és mozgás refv RuMa katv MiTu      vizuális nevelés
Kerekes Izabella
4 Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  polgári nevelés játék és mozgás román román matematika
2.  történelem román anyanyelv matematika román
3.  matematika angol FeEv      matematika anyanyelv tudomány
4.  torna Csut   anyanyelv angol FeEv      torna Csut   anyanyelv
5.  anyanyelv zene katv MiTu /refv RuMa     földrajz képz. nev.
Idegen nyelv - intenzív angol
5a Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  neme JakE      ango Bacs      ango Bacs      ango Bacs      ango Bacs     
2.  ro   CseG      mate ToZs      rajz CsiM      bio  MoBe      magy RaTe     
3.  mate ToZs      ro   CseG      mate ToZs      mate ToZs      ro   CseG     
4.  magy RaTe      tech DeMa      fold BokI      magy RaTe      refv RuMa     
katv MiTu     
5.  torn  KoEr T2   magy RaTe      tort AnLo      ro   CseG      zene PakL     
6.  tort AnLo      apne AnLo      info SleI L1   torn  KoEr T2   oszt Bacs     
7.  koru PakL                                                                 
8.  koru PakL                                                                 
Képzőművészet - Grafika, festészet, szobrászat
5b Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  ro   CseG      torn KoEr T1   ro   CseG      torn KoEr T1   apne AnLo     
2.  mate ToZs      tort AnLo      fold BokI      mate ToZs      tort AnLo     
3.  tech DeMa      mate ToZs      bio  MoBe      magy DeFe      mate ToZs     
4.  magy DeFe      info SleI L1   magy DeFe      ro   CseG      katv CoIr     
refv RuMa     
5.  oszt CseG      fest Kosz      graf GyBo      graf GyBo      magy DeFe     
szob Szas      szob Szas      fest Kosz                   
6.  neme PrTu      fest Kosz      graf GyBo      graf GyBo      ro   CseG     
szob Szas      szob Szas      fest Kosz                   
7.  koru PakL      ango TodZ      neme PrTu      ango TodZ      zene PakL     
8.  koru PakL                                                                 
Idegen nyelv - intenzív angol
6a Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  bio  FeKa      ro   MoMa      ango Pecs      magy Ta A      magy Ta A     
2.  mate Kesz      fold BokI      mate Kesz      mate Kesz      ango Pecs     
3.  fiz  BaZs      ango Pecs      neme NaJu      bio  FeKa      ro   MoMa     
4.  ro   MoMa      zene PakL      tort ToZo      ro   MoMa      info BuEd L2  
5.  apne ToZo      mate Kesz      oszt NaJu      torn Csut T2   tkis ToZo     
6.  magy Ta A      magy Ta A      fiz  BaZs      ango Pecs      tech DeMa     
7.  koru PakL      torn Csut T2   rajz GyBo                     refv RuMa     
katv MiTu     
8.  koru PakL                                                                 
Képzőművészet - Grafika, festészet, szobrászat
6b Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  magy Ta A      neme JakE      ro   MoMa      ro   MoMa      ro   MoMa     
2.  graf GyBo      ro   MoMa      fiz  BaZs      neme JakE      mate Kesz     
szob Szas                   
3.  graf GyBo      magy Ta A      mate Kesz      mate Kesz      magy Ta A     
szob Szas                   
4.  fiz  BaZs      mate Kesz      bio  FeKa      magy Ta A      apne ToZo     
5.  fold DeMa      torn KoEr T1   torn KoEr T1   zene PakL      info SleI L1  
6.  tkis ToZo      bio  FeKa      oszt FeKa      tort ToZo      ango PaZs     
7.  koru PakL      graf GyBo      ango PaZs      fest Kosz      katv CoIr     
fest Kosz                    szob Szas      refv RuMa     
8.  koru PakL      graf GyBo      tech DeMa      fest Kosz                    
fest Kosz                    szob Szas                   
Idegen nyelv - intenzív angol
7a Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  ro   MoMa      mate DaZs      tkis ToZo      ango FuRi      neme JakE     
2.  ango FuRi      ango FuRi      mate DaZs      ro   MoMa      fold BokI     
3.  kem  KovZ      ro   MoMa      ro   MoMa      kem  KovZ      mate DaZs     
4.  magy Ta A      bio  TuAn      ango FuRi      mate DaZs      zene PakL     
5.  oszt Ta A      magy Ta A      apne ToZo      bio  TuAn      magy Ta A     
6.  tech DeMa      torn Csut T2   rajz Kosz      magy Ta A      fiz  KovZ     
7.  koru PakL      fiz  KovZ      refv RuMa      torn Csut T2   tort ToZo     
katv MiTu                   
8.  koru PakL                                                                 
Idegen nyelv - intenzív angol
7b Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  mate SleI      magy Ta A      magy Ta A      tkis ToZo      fold BokI     
2.  magy Ta A      ango TodZ      ro   MoMa      magy Ta A      ro   MoMa     
3.  ro   MoMa      neme JakE      apne ToZo      ro   MoMa      mate SleI     
4.  zene PakL      fiz  KovZ      fiz  KovZ      mate SleI      kem  KovZ     
5.  kem  KovZ      mate SleI      ango TodZ      oszt SleI L1   torn Csut T2  
6.  ango TodZ      tort ToZo      torn Csut T2   bio  TuAn      ango TodZ     
7.  koru PakL      bio  TuAn      katv CoIr      rajz GyBo      tech DeMa     
refv RuMa                   
8.  koru PakL                                                                 
Képzőművészet - Grafika, festészet, szobrászat
7c Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  ro   PrTu      graf GyBo      kem  KovZ      ro   PrTu      apne DaCs     
szob Szas                   
2.  tico BuEd L2   graf GyBo      tkis ToZo      magy NaBE      tech DeMa     
szob Szas                   
3.  mate Kesz      magy NaBE      fiz  BaZs      torn KoEr T1   torn KoEr T1  
4.  fest Kosz      neme JakE      mate Kesz      fold DeMa      ango FeEv     
szob Szas                   
5.  fest Kosz      zene PakL      ro   PrTu      tort ToZo      magy NaBE     
szob Szas                   
6.  ango FeEv      mate Kesz      magy NaBE      mate Kesz      oszt GyBo     
7.  koru PakL      ro   PrTu      katv MeAg      bio  TuAn      graf GyBo     
refv RuMa                    fest Kosz     
8.  koru PakL                                                   graf GyBo     
fest Kosz     
Idegen nyelv - intenzív angol
8a Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  fiz  BaZs      ango Pecs      mate Kesz      apne DaCs      mate Kesz     
2.  ro   PrTu      mate Kesz      ango Pecs      ro   PrTu      neme JakE     
3.  magy Ta A      bio  TuAn      magy Ta A      magy Ta A      kem  KovZ     
4.  ango Pecs      torn Csut T2   oszt Pecs      fiz  BaZs      magy Ta A     
5.  lati PrTu      fold DeMa      zene PakL      mate Kesz      tort AnLo     
rajz CsiM                   
6.  kem  KovZ      ro   PrTu      ro   PrTu      fold DeMa      refv RuMa     
katv MiTu     
7.                 tort AnLo      tech DeMa      ango Pecs                    
8.                                                                            
Képzőművészet - Grafika, festészet, szobrászat
8b Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  mate Kesz      mate Kesz      neme JakE      mate Kesz      tico BuIs L1  
2.  lati KoMo      torn KoEr T1   magy Ta A      apne DaCs      magy Ta A     
3.  zene PakL      ro   KoMo      ro   KoMo      graf GyBo      ro   KoMo     
szob Szas                   
4.  kem  KovZ      magy Ta A      fold DeMa      graf GyBo      torn KoEr T1  
szob Szas                   
5.  ango FeEv      bio  TuAn      mate Kesz      magy Ta A      ango FeEv     
6.  graf GyBo      fiz  BaZs      tort AnLo      ro   KoMo      refv RuMa     
fest Kosz                    katv CoIr     
7.  graf GyBo      fold DeMa      fest Kosz      tort AnLo      oszt KoMo     
fest Kosz                    szob Szas                   
8.                                fest Kosz                                   
szob Szas                   
Természettudomány / Intenzív angol
9a Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  fiz  Csak      log  DaCs      info BuIs L1   magy NaTa      ro   Bajk     
2.  ango Bacs      ango Bacs      kem  KovZ      ango Bacs      bio  FeKa     
3.  fold BokI      magy NaTa      mate DaZs      mate DaZs      refv RuMa     
katv MiTu     
4.  ro   Bajk      tic  BuEd L2   magy NaTa      ro   Bajk      ango Bacs     
5.  neme NaJu      mate DaZs      ro   Bajk      tic  BuEd L2   mate DaZs     
6.  magy NaTa      fiz  Csak      fiz  Csak      bio  FeKa      zene PakL     
rajz Kosz     
7.  torn  KoEr T2   oszt Bajk      neme NaJu      kem  KovZ      tort AnLo     
8.                                                                            
Matematika - informatika
9b Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  fold BokI      bio  FeKa      magy NaTa      info SleI L1   magy NaTa     
2.  tic  SleI L1   ro   CseG      mate ToZs      bio  FeKa      fiz  Csak     
3.  fiz  Csak      tort AnLo      ro   CseG      ro   CseG      refv RuMa     
katv MeAg     
4.  mate ToZs      mate ToZs      neme NaJu      magy NaTa      tic  SleI L1  
5.  magy NaTa      kem  KovZ      torn Csut T2   mate ToZs      neme NaJu     
6.  ro   CseG      info SleI L1   log  DaCs      ango FeEv      zene PakL     
rajz Kosz     
7.  oszt NaTa      ango FeEv                     fiz  Csak      kem  KovZ     
8.                                                                            
Filológia - Bilingv
9c Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  tic  BuIs L1   neme NaJu      fold BokI      magy DeFe      ro   CseG     
2.  fiz  BaZs      mate GaMa      ro   CseG      ango PaZs      ango PaZs     
ango FuRi      ango FuRi     
3.  ro   CseG      ango PaZs      ango PaZs      mate GaMa      refv RuMa     
ango FuRi      ango FuRi                    katv CoIr     
4.  fold BokI      ang1 TodZ      tic  BuIs L1   lati MeAg      magy DeFe     
5.  kem  FeKa      ro   CseG      fiz  BaZs      log  DaCs      log  DaCs     
6.  rajz CsiM      magy DeFe      magy DeFe      oszt DeFe      neme NaJu     
7.  bio  FeKa      tort ToZo      afol TodZ      tort ToZo      torn  KoEr T2  
8.                 zene PakL                                                  
Katolikus osztály
9d Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  oszt MiTu      bibl MiTu      mate GaMa      ro   CseG      bio  FeKa     
2.  magy NaBE      vtor MeAg      lati MeAg      tic  SleI L2   kate MiTu     
3.  spir MeAg      vall MeAg      fold BokI      magy NaBE      neme NaJu     
4.  tic  SleI L2   magy NaBE      ro   CseG      torn KoEr T1   magy NaBE     
5.  log  DaCs      tort AnLo      magy NaBE      fiz  BaZs      ro   CseG     
6.  kem  FeKa      ro   CseG      ango TodZ      zene PakL      mate GaMa     
7.  ango TodZ      fiz  BaZs      rajz CsiM        ango TodZ     
8.  lati MeAg                                                                 
Természettudomány / Intenzív angol
10a Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  mate GaMa      info BuIs L1   ango FuRi      neme JakE      bio  MoBe     
2.  neme JakE      tic  BuIs L1   mate GaMa      fold BokI      ro   KoMo     
3.  edan DaCs      mate GaMa      zene PakL      bio  MoBe      mate GaMa     
rajz CsiM                   
4.  ango FuRi      pszi GyRe      torn KoEr T1   ango FuRi      ango FuRi     
5.  magy NaBE      fiz  Csak      kem  KovZ      kem  KovZ      torn KoEr T1  
6.  fiz  Csak      ro   KoMo      refv RuMa      magy NaBE      fiz  Csak     
katv MeAg                   
7.  tort ToZo      magy NaBE      oszt NaBE      ro   KoMo                    
8.                                                                            
Intenzív matematika - informatika
10b Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  bio  MoBe      pszi GyRe      ro   KoMo      bio  MoBe      kem  KovZ     
2.  mate GaMa      ango Pecs      torn KoEr T1   mate GaMa      magy NaBE     
3.  infl BuEd L2   infl BuEd L2   zene PakL      infl BuEd L2   info BuIs L1  
infl BuIs L1   infl BuIs L1   rajz CsiM      infl BuIs L1                
4.  fiz  Csak      mate GaMa      magy NaBE      magy NaBE      mate GaMa     
5.  neme JakE      ro   KoMo      tic  BuIs L1   torn KoEr T1   neme JakE     
6.  ango Pecs      fold DeMa      refv RuMa      fiz  Csak      ro   KoMo     
katv CoIr                   
7.  kem  KovZ      fiz  Csak      tort AnLo      edan DaCs      oszt JakE     
8.                                                                            
Filológia - Bilingv
10c Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  neme NaJu      antr FuRi      fiz  BaZs      tort BeAn      ango Pecs     
ango FuRi     
2.  mate DaZs      tic  SleI L2   tort BeAn      torn KoEr T1   pszi GyRe     
3.  bio  MoBe      pszi GyRe      tort BeAn      oszt FuRi      magy RaTe     
4.  ro   KoMo      ango Pecs      magy RaTe      ro   KoMo      mate DaZs     
ango FuRi                   
5.  humr Pecs      kem  FeKa      ango Pecs      ango Pecs      ro   KoMo     
ango FuRi      ango FuRi                   
6.  magy RaTe      magy RaTe      refv RuMa      lati MeAg      fiz  BaZs     
katv MiTu                   
7.  fold DeMa      ro   KoMo      edan DaCs      fold DeMa      neme NaJu     
8.                                zene PakL                                   
rajz CsiM                   
Katolikus osztály
10d Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  spir MeAg      ro   KoMo      neme NaJu      mate GaMa      mate GaMa     
2.  edan DaCs      pszi GyRe      bio  MoBe      bibl MeAg      lati MeAg     
3.  ro   KoMo      kem  FeKa      magy NaBE      lati MeAg      fold DeMa     
4.  magy NaBE      torn KoEr T1   ro   KoMo      tort AnLo      ro   KoMo     
5.  fiz  BaZs      bibl MeAg      ango PaZs      ro   KoMo      tic  BuEd L2  
6.  ango PaZs      magy NaBE      rajz CsiM      kate MiTu      magy NaBE     
7.  vtor MiTu      oszt MeAg      fiz  BaZs      zene PakL      ango PaZs     
8.                                                                            
Természettudomány / Intenzív angol
11a Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  mate DaZs      kem  KovZ      mate DaZs      kem  KovZ      mate DaZs     
2.  bio  FeKa      mate DaZs      neme JakE      magy DeFe      tic  SleI L2  
3.  ango FeEv      oszt DaZs      refv RuMa      fold BokI      ro   Baub     
ango Pecs                    katv MeAg                   
4.  neme JakE      ro   Baub      tic  SleI L2   ango FeEv      bio  FeKa     
ango Pecs                   
5.  ro   Baub      torn Csut T2   fiz  Csak      fiz  Csak      fiz  Csak     
6.  magy DeFe      ango FeEv      ro   Baub      gazd DaCs      tort ToZo     
ango Pecs                   
7.  ang1 FeEv      magy DeFe      bio  FeKa                                   
8.                                                                            
Intenzív matematika - informatika
11b Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  info BuEd L2   mate BuEd      info BuEd L2   info BuEd L2   mate BuEd     
2.  fiz  Csak      fiz  Csak      fiz  Csak      mate BuEd      gazd DaCs     
3.  torn KoEr T1   magy RaTe      refv RuMa      neme JakE      info BuEd L2  
katv CoIr                   
4.  mate BuEd      bio  FeKa      ro   Baub      infl BuEd L2   neme JakE     
infl BuIs L1                
5.  infl BuEd L2   infl BuEd L2   magy RaTe      magy RaTe      ro   Baub     
infl BuIs L1   infl BuIs L1                
6.  oszt BuEd L2   kem  KovZ      fold DeMa      tort AnLo      ango FeEv     
7.  ro   Baub                     ango FeEv                                   
8.                                                                            
Filológia - Bilingv
11c Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  ango Bacs      ro   Bajk      tort BeAn      bio  FeKa      magy RaTe     
ango FuRi                   
2.  ro   Bajk      neme NaJu      camb Bacs      tort BeAn      neme NaJu     
camb FuRi                   
3.  camb Bacs      oang Bacs      refv RuMa      fold DeMa      ango Bacs     
camb FuRi                    katv MiTu                    ango FuRi     
4.  neme NaJu      magy RaTe      ro   Bajk      gazd DaCs      ro   Bajk     
5.  magy RaTe      ango Bacs      tic  SleI L2   ro   Bajk      oszt RaTe     
ango FuRi                   
6.  szoc DaCs      lati MeAg      magy RaTe      magy RaTe      vili DeFe     
7.  lati MeAg      muvt PakL      torn Csut T2                                
8.                                                                            
Katolikus osztály
11d Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  oszt DaCs      mate GaMa      vall MeAg      fold BokI      neme NaJu     
2.  spir MeAg      bio  FeKa      ango TodZ      tort ToZo      mate GaMa     
3.  bio  FeKa      neme NaJu      tic  BuEd L2   bibl MiTu      magy DeFe     
4.  ro   Baub      magy DeFe      muvt CsiM      lati Baub      ro   Baub     
5.  vall MeAg      ro   Baub      magy DeFe      magy DeFe      bibl MiTu     
6.  zene PakL      ango TodZ      tort ToZo      ango TodZ      torn  KoEr T2  
7.  magy DeFe                     ro   Baub      ro   Baub      gazd DaCs     
8.                                                                            
Természettudomány / Intenzív angol
12a Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  oang Pecs      magy RaTe      fiz  Csak      mate DaZs      fiz  Csak     
2.  neme NaJu      kem  KovZ      tic  SleI L2   neme NaJu      mate DaZs     
3.  magy RaTe      fold BokI      magy RaTe      ango Pecs      tort AnLo     
ango PaZs                   
4.  mate DaZs      mate DaZs      refv RuMa      bio  FeKa      magy RaTe     
katv MiTu                   
5.  fiz  Csak      ango Pecs      bio  FeKa      ro   Baub      kem  KovZ     
ango PaZs                   
6.  ro   Baub      ro   Baub      torn KoEr T1   oszt KovZ      filo DaCs     
7.  ango Pecs                                                   ro   Baub     
ango PaZs                   
8.                                                                            
Matematika - informatika
12b Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  magy NaTa      mate ToZs      mate ToZs      mate ToZs      mate ToZs     
2.  kem  MoBe      neme JakE      info BuIs L1   info BuIs L1   info BuIs L1  
3.  ro   Bajk      ango TodZ      oszt BuIs L1   filo DaCs      fiz  Csak     
4.  info BuIs L1   fiz  Csak      refv RuMa      ango TodZ      magy NaTa     
katv MeAg                   
5.  mate ToZs      magy NaTa      fold DeMa      bio  FeKa      ro   Bajk     
6.  torn  KoEr T2   ro   Bajk      magy NaTa      ro   Bajk      neme JakE     
7.  tort AnLo      bio  FeKa      fiz  Csak                                   
8.                                                                            
Filológia - Bilingv
12c Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  ro   Bajk      fold BokI      torn KoEr T1   neme NaJu      tic  SleI L2  
2.  fold BokI      ro   Bajk      neme NaJu      magy NaTa      magy NaTa     
3.  magy NaTa      stii Csak      magy NaTa      ro   Bajk      ro   Bajk     
4.  filo DaCs      magy NaTa      refv RuMa      ango Bacs      oszt Csak     
katv CoIr      ango PaZs                   
5.  tort AnLo      vili DeFe      filo DaCs      camb Bacs      ango Bacs     
camb PaZs      ango PaZs     
6.  neme NaJu      ango Bacs      ro   Bajk      oang Bacs      tort AnLo     
ango PaZs                   
7.                 camb Bacs      muvt PakL      lati MeAg                    
camb PaZs                   
8.                                                                            
Katolikus osztály
12d Hétfő         Kedd          Szerda        Csütörtök     Péntek       
1.  oszt ToZs      tic  SleI L2   bio  MoBe      bibl MeAg      bibl MeAg     
2.  magy NaTa      filo DaCs      magy NaTa      vall MiTu      bio  MoBe     
3.  neme JakE      orom Bajk      neme JakE      magy NaTa      tort ToZo     
4.  spir MeAg      lati Bajk      mate ToZs      tort ToZo      fold DeMa     
5.  ango TodZ      ango TodZ      ro   Baub      fold DeMa      magy NaTa     
6.  vall MiTu      magy NaTa      zene PakL      ro   Baub      ro   Baub     
7.  muvt CsiM      ro   Baub      tort ToZo                     torn Csut T1  
8.