PORTOFOLIUL COMISIEI METODICE

 

I. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ

  Opisul portofoliului

  Structura anului şcolar

  Incadrările tuturor membrilor comisiei (clase, numar de ore)

  Componenţa comisiei mentionarea gradelor didactice, a vechimii

  Orarul membrilor

 

II. COMPONENTA MANAGERIALĂ

  Raportul de activitate pe anul şcolar precedent/semestrul precedent, semnat, stampilat si inregistrat

  Plan managerial- avizat de seful catedrei si director, stampilat si inregistrat

  Plan de activităţi semnat de catre director, stampilat si inregistrat

  Planificari anuale- avizate de seful catedrei si director, sa aiba stampila institutiei si sa fie inregistrate

  Lista cu manuale utilizate

  Programe şcolare (n vigoare)

  Lista cu cds avizate (dacă este cazul)

  Atribuţiile membrilor comisiei

  Alte responsabilitati ale membrilor catedrei la nivelul unitatii scolare- mentionarea comisiilor

  Monitorizarea activităţii comisiei metodice

  Documente, comunicari, note ale ISMB si MEN transmise de conducerea scolii catre responsabilul comisiei

 

III. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ

  Proiecte didactice elaborate la nivel de comisie

  Teste initiale şi analiza acestora semnata de catre responsabilul comisiei metodice si de directorul institutiei, stampilata si inregistrata

  Plan de masuri elaborat in urma testarii initiale, avizat, semnat, stampilat si inregistrat

  Tematica planului de remediere , avizat de seful catedrei si director

  Teste de progres, teste summative; se impune precizarea tipului testului

  Dovada analizei si a aprobarii modalitatilor de evaluare in sedinta comisiei metodice

  Portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la nivelul catedrei

  Procese- verbale ale sedintelor comisiei metodice

 

IV. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ

  Orarul consultaţiilor/pregătirilor pentru examenele nationale (pe clase si profesori)

  Programul de pregatire pentru performanta (olimpiade si concursuri)

  Tematica pregatirii suplimentare pentru examene nationale si concursuri scolare

  Centralizarea participărilor şi a rezultatelor obtinute la olimpiade şi concursuri şcolare

  Cercuri ale elevilor, reviste scolare, sesiuni de referate si comunicari, alte actiuni la nivelul catedrei;

  Centralizarea participărilor membrilor comisiei la activităţi de specialitate, la sesiuni de comunicări şi simpozioane anexarea dovezilor

 

V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ

  Tabel cu participările profesorilor din comisie la cursuri de formare- finalizate sau in curs;

  Calificativele obţinute de membrii comisiei/ rapoartele de autoevaluare ( pe ultimii 3 ani - in copie)

  Tabel cu profesorii comisiei care se perfecţionează profesional prin masterate sau doctorate

  Oferta de formare a CCD pentru disciplina respectiva

  Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicari si referate

  Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene si concursuri scolare;

  Centralizarea publicaţiilor membrilor comisie

 

FIŞĂ DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI COMISIEI METODICE

 

COMPONENTA

CONŢINUT

OBS

ORGANIZATORICĂ

Structura anului şcolar .....................

 

ncadrarea (clase, număr de ore);

 

Orarul profesorilor;

 

Componenţa comisiei

 

MANAGERIALĂ

 

Rapoartul de activitate pe anul şcolar precedent

 

Plan managerial - avizat

 

Planul de activităţi

 

Planificari anuale- vizate de seful catedrei si director

 

Lista cu manuale utilizate

 

Programe şcolare (n vigoare)

 

Lista cu cdş/cdl avizate (dacă este cazul)

 

Atribuţiile membrilor comisiei

 

Alte responsabilitati ale membrilor catedrei la nivelul unitatii scolare

 

Monitorizarea activităţii comisiei

 

Documente , comunicari, note ale ISMB si MEN transmise de conducerea scolii catre catedra

 

OPERAŢIONALĂ

Proiecte didactice desfăşurate la nivel de comisie

 

Teste initiale şi analiza lor

 

Evaluarea rezultatelor la testele initiale/planul de remediere - vizate de seful catedrei si director

 

teste de progres, teste sumative

 

Portofolii , referate, alte metode de evaluare utilizate la nivelul catedrei

 

Procese verbale ale sedintelor comisiei metodice

 

Programe de pregatire pentru recuperarea cunostintelor

 

EXTRACURRICULARĂ

 

Orarul consultaţiilor/pregătirilor pentru examenul de bacalaureat (pe clase si profesori)

 

Programul de pregatire pentru performanta(olimpiade si concursuri)

 

Centralizarea participărilor şi rezultatelor de la olimpiade şi concursuri şcolare

 

Cercuri ale elevilor, reviste scolare, sesiuni de referate si comunicari, alte actiuni la nivelul catedrei;

 

Centralizarea participărilor profesorilor din comisie la activităţile comisiei, la sesiuni de comunicări şi simpozioane

 

Centralizarea participărilor profesorilor din comisie la proiecte şi programe

 

FORMARE

PROFESIONALĂ

Tabel cu participările profesorilor din comisie la cursuri de formare- finalizate sau in curs;

 

Calificativele obţinute de membrii comisiei ( pe ultimii 3 ani - in copie)

 

Tabel cu profesorii din comisie care se perfecţionează profesional prin masterate sau doctorate

 

Oferta de formare a CCD pentru disciplina respectiva

 

Materiale prezentate de profesori la sesiuni de cominicari si referate

 

Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene si concursuri scolare;

 

Centralizarea publicaţiilor membrilor comisiei

 

 

 

D O C U M E N T E L A B O R A T D E C. E. A. C.