Vántsa Anna - Informatika Szakvizsga Dolgozat

"Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam"

"Nem miértünk, Uram, nem miertunk, hanem a Te nevednek dicsôségére"(A templomosok jelmondata)

Bevezetô

Az elsô keresztes háboruk idején a Szentföldre vezetô út védelmére egy titokzatos, katonákból és szerzetesekbôl álló rend alakul, a templomos lovagoké. Hihetetlenül gyorsan terjeszkedik.Váraik központjaik hamarosan behálózzák az egész akkori világot.Tevékenységüket nem csak az akkori gótikus katedrálisok jelzik, hanem a középkori kereskedelem, bankrendszer, útrendszer kialakítása is. Nekik köszönhetô, hogy a barbár Európa civilizált államok rendszerévé válik.Félelmetes hatalmuknak Szép Fülöp francia király vetett véget;koholt vádak alapján kivégeztette a nagymestert számos társával együtt.Végül a pápa feloszlatta a rendet.De valóban megszűnt-e?

A Rend zászlója

A templomosok zászlója eredetileg fehér és fekete volt: fehér pajzs, felül fekete sávval. A XII. század közepétol egy új, fehér alapon fekete kereszttel ellátott zászlót hagytak jóvá, majd a század utolsó éveiben ez fehér alapon vörös latin (néha „talpas”) keresztes lett. A XIII. század elejétol pedig újra az eredeti alap lett, immár a vörös kereszttel.

A Templomosok pajzsa
A Templomosok híres pecsétje
Templomos Lovagok